Pirita tee 17, Tallinn 11911, Eesti

Cica Innovation

Cica grupi peamiseks tegevusvaldkonnaks on ehitusmaterjalide import Balti riikidesse ja kompetentsiteenuse osutamine oma suurtele jaeketidele.
Samuti on Cica prioriteet arendada koostööd ülikoolide ja teadusasutustega, kus partnerluse lõppeesmärk oleks luua uue taseme passiivmaja kontseptsioon. Cica on Baltiturul ehitusmaterjalide turul pakkunud teenust juba ca 12 aastat.
Cica on spetsialiseerunud eelkõige innovaatiliste ja tulevikku  kategooriasse kuuluvatele materjalidele. Seejuures pakub Cica oma klientidele täielikku teenuspaketti, mis hõlmab ehitusobjektide konstrueerimist, materjali müüki, paigaldust, logistikat ja järelvalvet. Oma tegevuse läbiviimiseks kasutab Cica ca 2000 m2 laopinda.
Oma suurimaks väärtuseks peab Cica suurt kogemuste- ja teadmistepagasit uudsete materjalide evitamisel kohalikule ehitusturule.

Tooted ja kataloogid.

Triso Super 10+

Triso Super 10+

Õhuke kihiline soojust peegeldav isolatsioonimaterjal

Triso Laine+

Triso Laine+

Eiriti efektiivne lambavillast kihtidega ja 100% niiskus- ja õhukindel peegeldav isoaltsioonimaterjal.
Boost´r 1

Boost´r 1

Kasutatav nii renoveerimisel kui uue hooneehitamisel, roovitusel, traditsioonilise soojustusmaterjali peal ilmaõhuvaheta.
Sylvactis 55 FX

Sylvactis 55 FX

Energiasäästlik, tihe ja vastupidav, ökoloogiline mõtteviis ja keskkond
Cutter Actis (Triso lõikaja)

Cutter Actis (Triso lõikaja)

Spetsiaalne nuga TRISO isolatsioonimaterjalide hõlpsaks ja mugavaks lõikamiseks. Noaga on kaasas 5 lõiketera.
Triso Protec

Triso Protec

Õhuke kihiline soojust peegeldav tulekindlusklassiga isolatsioonimaterjal.

Triso Murs+

Triso Murs+

Põrandate, lagede, pööningute ja siseseinte soojustamiseks mõeldud õhuke peegeldav isolatsiooniimaterjal.

Boost´r 5

Boost´r 5

„Kolm ühes“ kiled
Täielik veekindlus - W1
Täielik õhukindlus – Tuuletõke

TB 80

TB 80

Veekindel viie kihiline isolatsioonimaterjal kasutamiseks täiendava soojustusmaterjalina seintel ja katustel.
Puitkiud soojustus

Puitkiud soojustus

SYLVACTIS 40 FX, SYLVACTIS HD, SYLVACTIS 55 FX, SYLVACTIS 100 SD
Triso-Sols

Triso-Sols

Kerge ja kõigest 6,5mm paksune erinevatest kihtidest koosnev soojusisolatsioonimaterjal.

Isoreflex

Isoreflex

Peegeldav mikroperforatsiooniga katuse aluskate.

Boost´r 10

Boost´r 10

Kasutatav nii renoveerimisel kui uue hooneehitamisel, roovitusel, traditsioonilise soojustusmaterjali peal ilma õhuvaheta.

Isodhesif alumiiniumteip

Isodhesif alumiiniumteip

Spetsiaalne alumiiniumfoolimist peegeldav teip, mis on mõeldud Triso materjalide ülekatete ja liitekohtade teipimiseks.

Puitkiud plaadid-soojustus

Peegeldav mikroperforatsiooniga katuse aluskate.

Tallinna Tehnikaülikooli Ehitusteaduskonna katusealuse soojustamine

OHUTUSJUHISED JA -SOOVITUSED

• Tuleohutusnõuded
ACTIS’e isolatsioonimaterjali ei tohi paigaldada kuumusallika, sädemete ega lahtise tule lähedale. Leeklamp tuleb ACTIS’e isolatsioonimaterjalist eemal hoida isegi siis, kui kasutatakse leegikaitset, ja tagada, et praht ja sädemed ei puutu isolatsioonimaterjaliga kokku.
• Tulekindel viimistlus ja tuletõkkeseinad
Kehtivate eeskirjade nõuete kohaselt ei tohi isolatsioonimaterjali jätta eluruumides katmata. ACTIS’e isolatsioonimaterjal on soovitatav alati katta tulekindla viimistlusmaterjaliga, nt kipsplaadiga (vt nt heakskiidetud dokumendis B sisalduvaid tuleohutuseeskirju, mis annavad praktilisi juhiseid Inglismaa ja Walesi 2000. a ehituseeskirjades sisalduvate tuleohutusnõuete kohta (lisatud) või aeg-ajalt täiendatavaid asjakohaseid Šotimaa ja Põhja-Iirimaa eeskirju). Tuletõkkeseinte nõutava tulekindluse taseme tagamiseks ei tohi isolatsioonimaterjali paigaldada selliste seinte liitekohtadele (vt palun veelkord eespool nimetatud heakskiidetud dokumendi B tuleohutuseeskirju või Šotimaal või Põhja-Iirimaal rakendatavaid aeg-ajalt täiendatavaid eeskirju).
TRISO-SUPER 10 ei ole tulekindel ja selle euroklass on F.

• Korstnad, suitsukäigud, soojusvahetid ja muud kuumusallikad
ACTIS’e isolatsioonimaterjali ei tohi kunagi kasutada sellise suitsulõõri, suitsukäigu, soojusvaheti või muu kuumusallika isoleerimiseks, mille temperatuur on üle 80 °C. Nimetatud kuumusallikate isoleerimiseks kasutage Briti või Euroopa standarditele vastavat euroklassi A1 mittesüttivat isolatsioonimaterjali. ACTIS soovitab jätta isolatsioonimaterjali ja sellise korstna, lõõri, soojusvaheti või muu kuumusallika, mille temperatuur on üle 80 °C,
vahele vähemalt 200 mm vahe. Enne ACTIS’e isolatsioonimaterjali paigaldamist kuumusallika lähedale, mille temperatuur on üle 80 °C, küsige nõu telefonil 01249 462 888 ja kooskõlastust ehitusjärelevalveametnikult.
• Taustvalgustus ja süvisvalgustus
Taustvalgustite ja süvisvalgustite kasutamine koos ACTIS’e isolatsioonimaterjaliga ei ole soovitatav. Kui spetsiaalseid ohutusnõudeid ei järgita, suurendab see tuleohtu.
 
Kui süvisvalgusteid soovitakse koos ACTIS’e isolatsioonimaterjaliga siiski kasutada, võib asjakohast tulekaitset pakkuda taustvalgustite nõuetekohane katmine mittesüttiva materjaliga, kuid iga konkreetse juhtumi puhul tuleb ehitusjärelevalveametnikult nõu küsida.
• Materjalidevaheline kontakt ja toodete omavaheline sobivus
Vältige ACTIS’e isolatsioonimaterjali kokkupuudet plii, tsingi, vase ja selle sulamite ning ka söövitavate ainetega.
• Kaitse päikese eest
ACTIS’e isolatsioonimaterjali paigaldamisel välistingimustes tuleb meeles pidada liitkile-
isolatsioonimaterjali väga häid peegeldamisomadusi. Isolatsioonimaterjali paigaldamisel päikesepaistelise või ereda valgusega ilma korral tuleb kanda nõuetekohaseid kaitseprille (nt aeg-ajalt täiendatava standardi BS EN 172 väga rangetele nõuetele vastavaid päikeseprille) ning kaitsta nahka päikesepõletuse eest.

logo.png

Pirita tee 17, Tallinn 11911, Eesti

+372 5624 5294 +372 502 4413

+372 5300 0131 info@cica.ee

 

Uudiskirja tellimine

Sisesta oma e-posti aadress ning vajuta nupule "Telli"

2024 Cica Innovation.

Disain ja arendus  MyFace